Monosan
ДЖЕНЕРИК
GMP
Производство: Czech Republic
Контроль качества: Czech Republic
Субстанция: Czech Republic
Monosan ZA

DDD: 40

Фармакокинетические показатели Только для зарегистрированных пользователей.


Инструкция

по медицинскому применению препарата

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.
- Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Monosan un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Monosan lietošanas
3. Kā lietot Monosan
4. Iespējamās blakusparādības
5 Kā uzglabāt Monosan
6. Sīkāka informācija

1. Kas ir Monosan un kādam nolūkam tās lieto

Monosan ir asinsvadu dilatators. Tas mazina venozo pieplūdi un sirds pirmsslodzi. Lielākas devas mazina perifēro asinsvadu pretestību.
Monosan mazina slodzi sirds kreisajam kambarim un samazina skābekļa patēriņu miokardā. Tas arī paplašina koronāros asinsvadus.
Sirds išēmijas sāpju formu profilakse: stabila stenokardija, pēcinfarkta stenokardija, vazospastiskā (Princmetāla) stenokardija. Hroniskas sirds mazspējas medikamentozās ārstēšanas sastāvdaļa.
Zāles paredzētas pieaugušiem un pacientiem, kas vecāki par 18 gadiem.

2. Kas Jums jāzina pirms Monosan lietošanas

Nelietojiet Monosan šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu vai kādu citu Monosan sastāvdaļu.

Monosan nav ieteicams pielietot šoka, akūta miokarda infarkta, ļoti zema arteriālā asinsspiediena, augsta intrakraniālā spiediena gadījumā, ka arī tad, ja ir hipersensitivitāte pret kādu no preparāta sastāvdaļām. Lietojot Monosan, nedrīkst lietot erekcijas traucējumu ārstēšanai paredzēto preparātu Viagra (kuras aktīvā viela ir sildenafīls).
Monosan neiesaka lietot pacientiem ar tendenci uz strauju arteriālā asinsspiediena mazināšanos, kā arī perikardīta, sirds tamponādes, obstruktīvas hipertrofiskas kardiomiopātijas, aortāla un mitrāla vārstuļa stenozes, izteiktas anēmijas, hipovolēmijas, glaukomas, cerebrālas hemorāģijas, galvas traumu, pastriprinātas vai pavājinātas vairogdziedzera funkcijas, grūtniecības un laktācijas gadījumā, ja vien ārsts neizlemj citādi. Pacientei, kas lieto Monosan, noteikti jāinformē ārsts par iestājušos grūtniecību.
Nepieciešamības gadījumā ārsts nozīmēs alternatīvu ārstēšanu.

Īpaša piesardzība, lietojot Monosan, nepieciešama šādos gadījumos 

Zāles nav piemērotas akūtas sirds sāpju lēkmes kupēšanai.
Apsvērt riska/ieguvuma attiecību, ārstējot pacientus ar smagu anēmiju, ar nopietnu aknu disfunkciju (methemoglobinēmijas attīstības risks), pacientiem ar glaukomu (intraokulārā spiediena palielināšanās risks), konstriktīvu perikardītu, galvas traumu, pacientiem ar tendenci uz ortostatiskiem cirkulācijas traucējumiem un pacientiem ar vairogdziedzera hiper- vai hipofunkciju.

Preparāts neietekmē glikēmiju, tāpēc pacienti ar diabētu to var lietot. Pārdozēšanas vai nejaušas norīšanas gadījumā bērniem jākonsultējas ar ārstu.

Citas zāles un Monosan

Monosan var mijiedarboties ar citiem medikamentiem, galvenokārt asinsvadu dilatatoriem vai antihipertensīviem preparātiem, tādēļ ārstam jābūt informētam par visiem recepšu vai bezrecepšu medikamentiem, ko pacients lieto vai plāno lietot. Ja ārsts jums izraksta vai iesaka lietot kādas zāles, informējiet viņu, ka jūs jau lietojat Monosan. Pacientam, kurš lieto Monosan, ieteicams konsultēties ar ārstu par paredzamu jebkura bezrecepšu medikamenta lietošanu. Medikamentu ar asinsspiedienu pazeminošu efektu darbību pastiprina citi antihipertensīvie līdzekļi, vazodilatatori un daži preparāti, kas paredzēti depresijas ārstēšanai (tricikliskie antidepresanti). Asinsspiediens izteikti pazeminās gadījumā, ja pacients vienlaicīgi saņem sildenafilu (Viagra). Vienlaicīga alkohola lietošana pastiprina hipotensīvo efektu un izraisa galvassāpes. Indometacīns samazina nitrātu efektivitāti, kavējot zināmu prostaglandīnu biosintēzi.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Grūtniecības laikā Monosan nozīmē tikai īpašas nepieciešamības gadījumos. Nav zināms, vai izosorbīda mononitrāts nokļūst mātes pienā. Tādēļ neiesaka medikamentu nozīmēt laktācijas periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Monosan var nelabvēlīgi ietekmēt darbības, kas prasa intensīvu koncentrēšanos (piem transporta līdzekļu vadīšana, mehānismu apkalpošana), īpaši ārstēšanas sākumā.

3. Kā lietot Monosan

Vienmēr lietojiet Monosan tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Monosan terapija uzsākama ar vismazāko devu un palielināma pēc vajadzības ārstēšanas kursa laikā.
Parastā Monosan deva ir viena 20 mg tablete 2 reizes dienā vai viena Monosan 40 mg tablete 2 reizes dienā. Ārsts var palielināt devu atbilstoši pacienta vajadzībām. Ja pacienta stāvoklis ir nestabils, kā arī pacientiem ar tendenci uz strauju asinsspiediena pazemināšanos vai blakusparādībām, (galvassāpes, reiboņi), ārsts var pazemināt devu līdz 10 mg, t.i., ½ Monosan 20 mg tabletes 2 reizes dienā. Preparātu parasti lieto 2 reizes dienā – no rīta un pēcpusdienā (t.i., 8.00 un 15.00.). Lai nepieļautu tolerances attīstību, otru tableti jāiedzer ne vēlāk kā 8 stundas pēc pirmās tabletes.
Atkarībā no pacienta vajadzībām un reakcijas uz ārstēšanu, ārsts var palielināt gan rīta, gan pēcpusdienas devu. Nav ieteicams palielināt lietošanas reižu skaitu dienā. Nepietiekama efekta gadījumā devu var palielināt līdz 120 – 160 mg dienā.
Vazospastiskās stenokardijas gadījumā ar biežām nakts sāpēm ieteicams lietot preparātu no rīta un īsi pirms gulētiešanas.
Tabletes lietojamas pēc ēšanas, tās nesakošļātas jānorij uzdzerot pietiekamu šķidruma daudzumu.

Ja esat aizmirsis lietot Monosan

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Monosan var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Lietojot ārstnieciskās devās nitrāti ir droši un labi panesami. Visbiežākais nelabvēlīgais efekts, īpaši terapijas sākuma fāzē, ir meningeālo ārtēriju paplašināšanās izsauktas galvassāpes. Sāpju remdēšanai var lietot vieglus analgētiķus. Galvassāpes parasti ir atkarīgas no devas un norimstas dažu ārstēšanas dienu laikā. Tādēļ ieteicams terapiju uzsākt ar mazākām devām un palielināt tās līdz vajadzīgajam līmenim dažu dienu laikā.
Vienlaicīga alkohola lietošana palielina galvassāpju rašanās iespēju. Nitrātu venodilatējošais efekts var izsaukt ortostatisku hipotensiju, nepietiekama sirdsdarbības tempa gadījumos pat sinkopi. Šie draudi ievērojami palielinās, lietojot alkoholu.
Dažiem pacientiem, sevišķi ārstēšanas sākumā, var būt vājums, slikta dūša, galvas reiboņi, zems asinsspiediens vai sirdsdarbības paātrināšanās kā rezultātā var saasināties sirds sāpes, rasties tūska, drudzis, sirds mazspēja. Retāk var būt sejas apsārtums, sausa mute vai alerģiskas ādas reakcijas, vispārējs vājums, nogurums. Šīs blakusparādības parasti spontāni izzūd dažu dienu laikā. Pacientam, kas lieto Monosan, steidzami jāinformēārsts minēto blakusparādību vai citu neparastu reakciju gadījumā.
Ārsts nepieciešamības gadījumā uz laiku var samazināt devu. Ievērojama vagotonija reti var novest pie pilnīgas sirds blokādes vai asistolijas. Nitrātu izsauktas sinkopes gadījumā ordinē atropīnu vai paceļ apakšējās ekstremitātes.
Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. Kā uzglabāt Monosan

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.
Nelietot Monosan pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas un mitruma.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Monosan satur

- Aktīvā viela ir izosorbīda mononitrāts. Monosan 20 mg tabletes satur 20 mg izosorbīda mononitrāta, atškaidīta izosorbīda mononitrāta veidā. Monosan 40 mg tabletes satur 40 mg izosorbīda mononitrāta, atškaidīta izosorbīda mononitrāta veidā.
- Citas sastāvdaļas ir laktoze, mikrokristāliska celuloze, kukurūzas ciete, talks, magnija stearāts.

Monosan ārējais izskats un iepakojums

Baltas plakanas tabletes bez smaržas ar dalījuma līniju.
Iepakojuma lielums 30, 50 vai 500 tabletes.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

PRO.MED.CS Praha a.s.,
Telčska 1, 140 00 Praha 4,
Čehija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību