Proindap
ģenēriskās zāles
GMP
Ražotājs. : Czech Republic
Kvalitātes kontrole: Czech Republic
Aktīvās vielas nosaukums: Czech Republic
Proindap

DDD: 2.5

Farmakokinētiskie rādītāji Tikai reģistrētiem lietotājiem


Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.
- Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Proindap un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Proindap lietošanas
3. Kā lietot Proindap
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Proindap
6. Sīkāka informācija

1. Kas ir Proindap un kādam nolūkam tās lieto

Proindap ir diurētisks līdzeklis ar dominējošu ietekmi uz asins cirkulāciju. Tas paplašina asinsvadus, samazinot asinsvadu pretestību asins plūsmai un tā rezultātā pazeminās asinsspiediens. Preparāta diurētiskais efekts parādās, ja nozīmē lielākas devas. Medikaments labi uzsūcas zarnās. Tā lielākā daļa izvadās caur nierēm un tikai neliels daudzums tiek izdalīts ar fēcēm.

Proindap lieto hipertensijas ārstēšanai pieaugušajiem. Vienu pašu to lieto vieglas līdz mērenas hipertensijas ārstēšanai vai arī kā komponentu pie kombinētas terapijas smagas hipertensijas gadījumā.

2. Kas Jums jāzina pirms Proindap lietošanas

Nelietojiet Proindap šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu vai kādu citu Proindap sastāvdaļu.
- to nedrīkst lietot smagu aknu un nieru funkciju traucējumu gadījumā, hipokaliēmijas, grūtniecības un zīdīšanas periodā. Grūtniecības iestāšanās gadījumā nekavējoties jāinformē ārsts, kurš izlems par turpmāko rīcību.

Īpaša piesardzība, lietojot Proindap, nepieciešama šādos gadījumos

Ārstēšanas laikā būs nepieciešams regulāri pārbaudīt kālija un urīnskābes līmeni Jūsu asinīs. Pārdozējot vai bērnam nejauši norijot zāles, nekavējoties konsultējaties ar ārstu. Zāles piesardzīgi jālieto aknu, nieru slimību, podagras, diabēta pacientiem, ka arī izmainīta ūdens/elektrolītu līdzsvara gadījumos. Indapamīds var dot pozitīvu dopinga testu.

Citas zāles un Proindap

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm , kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Ja Jūs vienlaicīgi lietojat sirds glikozīdus (piem. digoksīns) vai citas zāles neritmiskas sirdsdarbības ārstēšanai, Jums būs nepieciešams regulāri pārbaudīt kālija līmeni asinīs. Ja Jūs vienlaicīgi lietojat litija sāļus saturošas zāles (lieto depresijas ārstēšanai), ārsts regulāri pārbaudīs litija līmeni Jūsu asinīs.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Diurētiskos līdzekļus nedrīkst nozīmēt grūtniecības periodā, kā arī lietot fizioloģiskās tūskas ārstēšanai
grūtniecības laikā. Tas var izraisīt fetoplacentāro išēmiju un apdraudēt augļa augšanu. Indapamīds ekskretējas mātes pienā, tādēļ bērna zīdīšanas laikā terapija ir jāpārtrauc.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Proindap parasti neietekmē uzmanības reakcijas. Individuālos gadījumos, galvenokārt uzsākot terapiju vai lietojot kopā ar citiem antihipertensīviem līdzekļiem, kad pazeminās asinsspiediens, zāles var radīt negatīvu ietekmi uz uzmanību un spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Proindap satur:

Zāles satur laktozi. Ja Jūsu ārsts jebkad ir informējis par to, ka Jūs nepanesat dažus ogļhidrātu veidus, lūdzu pirms šī medikamenta lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

3. Kā lietot Proindap

Vienmēr lietojiet Proindap tieši tā, kāārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Proindap parastā dienas deva pieaugušajiem ir 1 kapsula. Kapsula ir jānorij vesela, nesakošļājot un uzdzerot ūdeni.

Ja esat aizmirsis lietot Proindap

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Proindap var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Proindap parasti panes labi un blakusparādības rodas ļoti reti. Medikaments var nedaudz samazināt kālija līmeni un paaugstināt urīnskābes līmeni asinīs. Strauji pieceļoties stāvus, Proindap var radīt asinsspiediena pazemināšanos, ko pavada vājuma sajūta vai pat ģībonis (ortostātiskas problēmas). Var arī būt izteiktāks nogurums un alerģiskas reakcijas (reti -ādas izsitumi). Slikta dūša, aizcietējums, sausa mute, reibonis, parestēzija, t.i. ārēju kairinātāju neierosināta tirpuma, durstīšanas, kņudināšanas, karstuma vai aukstuma sajūta, un galvassāpes ir reti un parasti samazinās reducējot devu. Ļoti reti novērots pankreatīts, t.i. aizkuņģa dziedzera iekaisums. Pacientiem ar sarkano vilkēdi iespējama izsitumu pastiprināšanās. Indapamīds var ietekmēt laboratorisko izmeklējumu rādītājus (kālija deficīts līdz hipokaliēmijai (pazemināts kālija daudzums organismā) īpaši novājinātiem pacientiem; hiponatriēmija (samazināts nātrija daudzums asinīs) ar hipovolēmiju (pazemināts asiņu tilpums) ar dehidratācijas un ortostatiskas hipotensijas (sistēmiska arteriālā spiediena krišanās, galvas reibonis un līdzsvara traucējumi pie straujas piecelšanās) risku). Ļoti reti ir hiperkalciēmija (palielināts kalcija saturs asinīs un/vai urīnā). Pacientiem ar podagru vai cukura diabētu šī diurētiskā līdzekļa nozīmēšana jāapsver ļoti rūpīgi, jo potenciāli var paaugstināties urīnskābes un glikozes līmenis plazmā. Hematoloģiski traucējumi ir reti (trombocitopēnija, t.i. asins plātnīšu skaita samazināšanās un ar to saistīti nelieli asins izplūdumi ādā vai gļotādā, leikopēnija, t.i. samazināts kopējais balto asins šūnu skaits, agranulocitoze, t.i. nozīmīgs noteiktu balto asins šūnu skaita samazinājums, aplastiska anēmija, t.i. anēmija, kam pamatā ir kaulu smadzeņu izraisīts asins šūnu veidošanās nomākums, hemolītiska anēmija, t.i. eritrocītu pastiprinātas noārdīšanās sekas)).

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. Kā uzglabāt Proindap

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas un mitruma.

Nelietot Proindap pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes {saīsinājums, ko lieto derīguma termiņam}.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Proindap satur

- Aktīvā viela: 1 kapsula satur 2,50 mg indapamīda (indapamidum)

- Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, laktoze, kukurūzas ciete, magnija stearāts, koloidālais silīcija dioksīds, želatīns, indigo karmīns, titāna dioksīds.

Proindap ārējais izskats un iepakojums

30 kapsulas

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

PRO.MED.CS Praha a.s.,
Telčska 1, 14000 Praha 4
Čehijas Republika
Tel. +420241013111,
Fakss +420241480092
e-pasts : promed@promed.cz

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību

Ražotāji

PRO.MED.CS Praha a.s.,
Telčska 1, 14000 Praha 4
Čehijas Republika
Tel. +420241013111,
Fakss +420241480092
e-pasts : promed@promed.cz