Tertensif SR
oriģinālzāles
GMP
Ražotājs. : France | Ireland | Poland
Kvalitātes kontrole: France
Aktīvās vielas nosaukums: France
Tertensif SR
 • Reģ. apl. īpašnieks: Servier Latvia SIA
 • Reģ. nr.: 05-0157-01
 • ATĶ kods: C03BA11 - Indapamīds
 • Zāļu forma: Ilgstošās darbības apvalkotās tabletes
 • Stiprums/​koncentrācija: 1,5 mg
 • Iepakojums: PVH/Al blisteris, N30

DDD: 2.5

Farmakokinētiskie rādītāji Tikai reģistrētiem lietotājiem


Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums.  Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.
 • Ja Jūms rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Tertensif SR 1,5 mg un kādam nolūkam to lieto
 2. Kas Jums jāzina pirms Tertensif SR1,5 mg lietošanas
 3. Kā lietot Tertensif SR 1,5 mg
 4. Iespējamās blakusparādības
 5. Kā uzglabāt Tertensif SR 1,5 mg
 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Tertensif SR un kādam nolūkam tās lieto

Tertensif SR 1,5 mg ir ilgstošas darbības apvalkotās tabletes, kuru sastāvā esošā aktīvā viela ir indapamīds.

Indapamīds ir diurētisks līdzeklis. Lielākā daļa diurētisku līdzekļu palielina urīna daudzumu, kas veidojas nierēs. Taču indapamīds atšķiras no citiem diurētiskiem līdzekļiem, jo tas tikai nedaudz palielina urīna daudzumu.

Šīs zāles samazina paaugstinātu asinsspiedienu (hipertensiju) pieaugušajiem.

2. Kas Jums jāzina pirms Tertensif SR lietošanas

Nelietojiet Tertensif SR šādos gadījumos

 • ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret indapamīdu vai kādu citu sulfonamīdu grupas līdzekli, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,
 • ja Jums ir smaga nieru slimība,
 • ja Jums ir smaga aknu slimība vai Jūs ciešat no stāvokļa, ko sauc par aknu encefalopātiju (deģeneratīva smadzeņu slimība, kas ietekmē apziņu),
 • ja Jums ir zems kālija līmenis asinīs.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā:

Pirms Tertensif SR 1,5 mg lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

 • ja Jums ir aknu darbības traucējumi,
 • ja Jums ir cukura diabēts,
 • ja Jūs slimojat ar podagru,
 • ja Jums ir kādi sirdsdarbības ritma traucējumi vai nieru darbības traucējumi,
 • ja Jums jāveic pārbaude, kā darbojas Jūsu epitēlijķermenīši.

Ziņojiet ārstam, ja Jums ir fotosensitīvas reakcijas.

Ārsts var nosūtīt Jūs veikt asins analīzes, lai pārbaudītu, vai nav zems nātrija vai kālija līmenis, vai augsts kalcija līmenis.

Ja Jūs domājat, ka kāda no minētām situācijām attiecas uz Jums, vai Jums ir kādi jautājumi vai šaubas par zāļu lietošanu, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.  Sportistiem jāņem vērā, ka šīs zāles satur aktīvo vielu, kas var dot pozitīvu reakciju dopinga testā.

Citas zāles un Tertensif SR

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Jūs nedrīkstat lietot Tertensif SR1,5 mg kopā ar litiju (lieto depresijas ārstēšanai), jo pastāv palielināta litija līmeņa asinīs risks.

Pārliecinieties, ka esat pastāstījis ārstam, ja lietojat kādu no turpmāk minētām zālēm, jo var būt nepieciešama īpaša aprūpe:

 • zāles, ko lieto sirdsdarbības ritma traucējumu gadījumā (piemēram, hinidīns, hidrohinidīns, dizopiramīds, amiodarons, sotalols, ibutilīds, dofetilīds, uzpirkstītes preparāti),
 •  antipsihotiskas zāles, ko lieto psihisku traucējumu ārstēšanai, kā depresija, nemiers, šizofrēnija (piemēram, tricikliskie antidepresanti, antipsihotiskie medikamenti, neiroleptiskie līdzekļi),
 • bepridils (lieto stenokardijas ārstēšanai – stāvoklis, kas izraisa sāpes krūtīs),
 • cisaprīds, difemanils (lieto kuņģa - zarnu trakta traucējumu ārstēšanai),
 • sparfloksacīns, moksifloksacīns, eritromicīns injekciju veidā (antibakteriāli līdzekļi infekciju ārstēšanai),
 • vinkamīns injekciju veidā (lieto simptomātiskai kognitīvo traucējumu ārstēšanai gados vecākiem cilvēkiem, t.sk. atmiņas zuduma gadījumā),
 • halofantrīns (pretparazītu zāles noteikta veida malārijas ārstēšanai),
 • pentamidīns (lieto, noteikta veida pneimoniju ārstēšanai),
 • mizolastīns (lieto, alerģisku reakciju, piemēram, siena drudža ārstēšanai),
 • nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi sāpju samazināšanai (piemēram, ibuprofēns) vai acetilsalicilskābe lielā devā,
 • angiotensīna konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori (lieto, lai ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu un sirds mazspēju),
 • amfotericīns B injekciju veidā (sēnīšu slimību ārstēšanai),
 • kortikosteroīdi, ko lieto dažādu stāvokļu ārstēšanai, tai skaitā smaga astma un reimatoīdais artrīts,
 • caurejas stimulējošie līdzekļi,
 • baklofēns (lai ārstētu muskuļu stīvumu, piemēram, multiplās sklerozes gadījumā),
 • metformīns (lieto cukura diabēta ārstēšanai),
 • jodu saturošas kontrastvielas (izmanto pārbaudēm, kurās lieto rentgenstarojumu),
 • kalcija preparātus vai citus kalciju saturošus uztura bagātinātājus,
 • ciklosporīns, takrolims vai citi imūnsistēmu nomācoši līdzekļi ko lieto pēc transplantācijas, vai autoimūnu slimību ārstēšanai, vai smaga reimatisma vai dermatoloģisku slimību gadījumā,
 • tetrakosaktīds (lieto Krona slimības ārstēšanai).

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.Šīs zāles nav ieteicams lietot grūtniecības laikā. Ja Jums iestājusies grūtniecība vai plānojat to, pēc iespējas ātrāk ir jānomaina uz alternatīvu terapiju.

Lūdzu, pasakiet ārstam, ja esat stāvoklī, vai plānojat grūtniecību.

Aktīvā viela izdalās ar mātes pienu. Ja Jūs lietojat šīs zāles, barošana ar krūti nav ieteicama.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lietojot šīs zāles, pacientiem saistībā ar asinsspiediena mazināšanos var rasties dažādas reakcijas, piemēram, reibonis vai nogurums (skat. 4. punktu). Šīs blakusparādības biežāk var parādīties ārstēšanas sākumā vai pievienojot citu antihipertensīvu medikamentu. Ja tas notiek, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus. Taču pie labas kontroles šīs blakusparādības visdrīzāk nenotiks.

Tertensif SR satur:

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jūs nepanesat dažus cukurus, pirms šo zāļu lietošanas sazinieties ar ārstu.

3. Kā lietot Tertensif SR

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena tablete katru dienu, vislabāk no rīta. Zāles jālieto neatkarīgi no ēdienreizēm.

Tablete jānorij vesela, uzdzerot ūdeni. Nesasmalciniet un nesakošļājiet tās.

Augsta asinsspiediena ārstēšana parasti ilgst visu mūžu.

Ja esat lietojis Tertensif SR vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis par daudz tablešu, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ļoti liela Tertensif SR 1,5 mg deva var izraisīt sliktu dūšu, vemšanu, zemu asinsspiedienu, krampjus, reiboni, miegainību, apjukumu un nierēs veidotā urīna daudzuma pārmaiņas.

Ja esat aizmirsis lietot Tertensif SR

Ja esat aizmirsis lietot šī medikamenta devu, lietojiet nākamo devu parastā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Tertensif SR

Tā kā asinsspiediena ārstēšana parasti ilgst visu mūžu, pirms šo zāļu lietošanas pārtraukšanas konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet  ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet lietot šīs zāles un nekavējoties vērsieties pie ārsta, ja Jums rodas kāda no šādām blakusparādībām, kas var būt nopietnas:

 • Angiodēma un/vai nātrene. Angiodēmai ir raksturīgs ekstremitāšu vai sejas pietūkums, lūpu vai mēles pietūkums, rīkles gļotādas vai elpošanas ceļu pietūkums, kā rezultātā apgrūtināta elpošana vai rīšanas traucējumi. Ja tas notiek, vērsieties pie ārsta nekavējoties. (Ļoti reti – var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem);
 • Smagas ādas reakcijas, arī intensīvi izsitumi uz ādas, nātrene, ādas piesārtums pa visu ķermeni, stipra nieze, tulznas uz ādas, ādas lobīšanās un ādas pietūkums, gļotādu iekaisums (Stīvensa-Džonsona sindroms) vai citas alerģiskas reakcijas (ļoti reti — var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem);
 • Dzīvībai bīstama sirds aritmija (biežums nav zināms);
 • Aizkuņģa dziedzera iekaisums, kas var izraisīt stipras sāpes vēderā un mugurā, ko pavada ļoti slikta pašsajūta (Ļoti reti – var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem);
 • Deģeneratīva galvas smadzeņu slimība (aknu encefalopātija) (biežums nav zināms);
 • Aknu iekaisums ( hepatīts) (biežums nav zināms).

Citas blakusparādības sakārtotas pēc to biežuma:

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

 • sarkanā vilkēde,
 • alerģiskas reakcijas, galvenokārt dermatoloģijas pacientiem ar alerģisku un astmatisku reakciju tendenci.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

 • vemšana,
 • izsitumi uz ādas, purpura (sarkani sīki punktiņi uz ādas).

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

 • noguruma sajūta, galvas sāpes, tirpšana (parestēzija), vertigo (reibonis);
 • kuņģa- zarnu trakta darbības traucējumi (slikta dūša, aizcietējums), sausa mute.

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

 • asins šūnu izmaiņas, piemēram, trombocitopēnija ( samazināts trombocītu skaits, kas var veicināt asiņošanu vieglu nobrāzumu gadījumā un deguna asiņošanu), leikopēnija (samazināts leikocītu skaits, kas var izraisīt neizskaidrojamu drudzi, kairinājuma sajūtu kaklā vai citus gripai līdzīgus simptomus – lūdzu, sazinieties ar ārstu, ja tas notiek) un anēmija (samazināts eritrocītu skaits);
 • augsts kalcija līmenis asinīs;
 • neregulārs sirds ritms, zems asinsspiediens;
 • nieru darbības traucējumi;
 • aknu darbības traucējumi.

Nav zināms:

 • ģībonis;
 • ja Jūs ciešat no akūtas diseminētas sarkanās vilkēdes (kolagenozes veids), stāvoklis var pasliktināties;
 • ir ziņots par fotosensitivitātes reakcijas gadījumiem (parādās ādas izmaiņas) pēc atrašanās saulē vai UVA staru ietekmē;
 • tuvredzība (miopija);
 • neskaidra redze;
 • redzes traucējumi;
 • var būt izmaiņas Jūsu laboratorijas testu rādītājos (asins analīzēs), un ārsts var Jūs nosūtīt veikt asins analīzi, lai pārbaudītu Jūsu stāvokli. Laboratorijas testu rādītājos varētu būt sekojošas izmaiņas:
  • zems kālija līmenis,
  • zems nātrija līmenis, kas var izraisīt dehidratāciju un zemu asinsspiedienu,
  • paaugstināts urīnskābes līmenis, viela, kas var izraisīt vai pastiprināt locītavu sāpes (īpaši pēdā),
  • paaugstināts glikozes līmenis diabēta pacientiem,
  • paaugstināts aknu enzīmu līmenis,
 • Novirzes EKG.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt sniegt vairāk informācijas par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Tertensif SR

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30° C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Tertensif SR satur

Aktīvā viela ir indapamīds. Viena tablete satur 1,5 mg indapamīda.

Citas sastāvdaļas ir:

- tabletes kodols: bezūdens koloidālais silīcija oksīds (E551), hipromeloze (E464), laktozes monohidrāts, magnija stearāts (E470B), povidons

- apvalks: glicerīns (E422), hipromeloze (E464), makrogols 6000, magnija stearāts (E470B), titāna dioksīds (E171).

Tertensif SR ārējais izskats un iepakojums

Šis medikaments ir balta, apaļa ilgstošas darbības apvalkota tablete.

Tabletes pieejamas blisteros pa 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90 vai 100 tabletēm iepakojumā kartona kārbā. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Les Laboratoires SERVIER

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francija

Ražotāji

Les Laboratoires Servier Industrie

905 route de Saran

45520 Gidy

Francija

un

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Co. Wicklow – Arklow

Īrija

un

ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutycne S.A

UL. Annopol 6 B-03-236 Warszawa

Polija

un

Delpharm Bretigny

Usine du Petit Paris

91220 Bretigny sur Orge

Francija

Šīs zāles Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Austrija

FLUDEX RETARD 1.5 mg

Beļģija

FLUDEX 1.5 mg

Kipra

FLUDEX 1.5 mg

Čehija

TERTENSIF SR

Dānija

NATRILIX RETARD

Igaunija

TERTENSIF SR

Somija

NATRILIX RETARD 1.5 mg

Francija

FLUDEX 1.5 mg

Vācija

NATRILIX SR 1.5 mg

Grieķija

FLUDEX 1.5 mg

Ungārija

PRETANIX

Īrija

NATRILIX SR

Itālija

NATRILIX LP 1.5 mg

Latvija

TERTENSIF SR

Lietuva

TERTENSIF SR

Luksemburga

FLUDEX 1.5 mg

Malta

NATRILIX SR

Nīderlande

FLUDEX SR 1.5 mg

Polija

INDAPAMIDE 1.5 mg SR SERVIER

Portugāle

FLUDEX LP

Slovākija

TERTENSIF SR

Slovēnija

TERTENSIF SR

Spānija

TERTENSIF RETARD

Lielbritānija

NATRILIX SR

Cita

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv